Ηλεκτρολογικες Εγκαταστασεις
Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα, παντός τύπου ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις & εργασίες οι οποίες διακρίνονται από ασφάλεια και λειτουργικότητα με το καλύτερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα.

Υπηρεσίες:

1. Ηλεκτρολογικες εγκαταστασεις σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, δημόσια κτίρια κ.α.
2. Ανακαίνιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
3. Αποκατάσταση βλαβών
4. Ηλεκτρολογικός έλεγχος και συντήρηση καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, δημόσιων κτιρίων κ.α.
5. Αυτοματισμοί κτιρίων
6. Δομημένη καλωδίωση
7. Υπεύθυνη Δήλωση Αδειούχου Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (Πιστοποιητικό ΔΕΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ