Ανελκυστήρας Αυτοκινήτων - Αλεξίου Group | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων
Ανεκλυστήρας Αυτοκινήτων

Οι ανελκυστήρες αυτοκινήτων μπορούν να είναι η απάντηση στο πρόβλημα του περιορισμένου χώρου θέσεων πάρκινγκ.

Με μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, δίνουμε λύσεις ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο του εκάστοτε κτηρίου και τον μέγιστο αριθμό αυτοκινήτων που επιθυμούμε να σταθμεύσουμε (έως 4).

Ο κύριος διαχωρισμός, για τη χρήση του μηχανισμού στάθμευσης που θα χρησιμοποιηθεί, έχει να κάνει με το βάθος του πυθμένα (εάν αυτός υπάρχει) και με το διαθέσιμο ύψος ορόφου.

Ανελκυστήρας αυτοκινήτου
Ανελκυστήρας αυτοκινήτου
Share