ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση πολυκατοικιών για αναβάθμιση ανελκυστήρα
Επιδότηση ασανσέρ

ΕΣΠΑ: Επιδότηση ανελκυστήρα πολυκατοικιών

Μέσα στους επόμενους μήνες έρχεται ξανά η επιδότηση ΕΣΠΑ έως και 85% για εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες, από το πρόγραμμα Εξοικονομώ – Αυτονομώ.

Η επιδότηση ανελκυστήρα για πολυκατοικία μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα. Μάθε τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις.

Βασικές προϋποθέσεις πολυκατοικίας για ένταξη στο πρόγραμμα

▪️ Τα κτίρια πρέπει να διαθέτουν Οικοδομική Άδεια ή άλλο Νομιμοποιητικό Έγγραφο και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέα. Υπό προϋποθέσεις, κτίρια που δεν έχουν Νομιμοποιητικά Έγγραφα αλλά είναι σε διαδικασία νομιμοποίησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
▪️ Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία (αποκλείονται οι επαγγελματικοί χώροι).
▪️ Οι ιδιοκτήτες δε χρειάζεται να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια (αφορά μόνο τις πολυκατοικίες τύπου Α & Β).
▪️ Το κτίριο έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε ενεργειακή κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
▪️ Η πολυκατοικία θα πρέπει να έχει δικό της ΑΦΜ «διαχείρισης πολυκατοικίας» για τους κοινόχρηστους χώρους και τραπεζικό λογαριασμό συνδεδεμένο με το ΑΦΜ. Όλες οι χρηματικές συναλλαγές (πληρωμές προμηθευτών, υλικών, μηχανικών για παροχή υπηρεσιών κτλ) επιβάλλεται να πραγματοποιούνται μόνο μέσω αυτού του τραπεζικού λογαριασμού.

Για την έκδοση του ΑΦΜ πολυκατοικίας χρειάζεται:

1. Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας
2. Φωτοτυπία των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης που ορίζεται ο Διαχειριστής
3. Φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή
4. Συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας Μ3 και Μ7
5. Υποβολή των παραπάνω στην αρμόδια ΔΥΟ της πολυκατοικίας

ΕΣΠΑ: Επιχορήγηση πολυκατοικιών για αναβάθμιση του ανελκυστήρα

Παρεμβάσεις στον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας που επιδοτούνται από το ΕΣΠΑ:

▪️ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (σε κατάσταση αναμονής & κίνησης) με:

Α) εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter)
Β) εγκατάσταση διάταξης αντιστάθμισης της άεργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης
Γ) εγκατάσταση συστήματος μεταβαλλόμενων στροφών (inverter) με ενσωματωμένο σύστημα αντιστάθμισης της άεργου ισχύος

Η χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα θα είναι επιλέξιμη μόνο όταν, μετά το πέρας των παρεμβάσεων, θα υπάρχουν εγκατεστημένα στον ανελκυστήρα κάποιο από τα παραπάνω συστήματα Α, Β ή Γ.

Συμπληρωματικά, δύναται να συμπεριληφθούν δαπάνες οι οποίες αφορούν:

▪️ Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και βελτίωση της λειτουργικότητάς της.

▪️ Αναβαθμίσεις που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όλα τα κατασκευαστικά στοιχεία του ανελκυστήρα που τοποθετούνται στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πρέπει να είναι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων για ανελκυστήρες (ΚΥΑ 28425/2008).

Τέλος, μπορεί να επιδοτηθεί η αντικατάσταση του υφιστάμενου ανελκυστήρα με νέο υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Δείτε περισσότερα για την αναβάθμιση ανελκυστήρα και την εγκατάσταση ανελκυστήρα.

Το συνολικό ύψος των επιλέξιμων δαπανών για τον ανελκυστήρα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000€ (με ΦΠΑ). Επιπλέον, οι δαπάνες που αφορούν στην εσωτερική επένδυση του θαλάμου του ανελκυστήρα δεν επιδοτούνται. Ο ανελκυστήρας της πολυκατοικίας θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί πριν την 01/07/1999 για να μπορεί να αντικατασταθεί.

Ακόμη, η μέγιστη επιδότηση μιας οικοδομής που θέλει να παρέμβει μόνο στον ανελκυστήρα της, είναι 7.000€, που αποτελεί το 70% της συνολικής επιδότησης. Στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω ποσά που καλύπτονται από το πρόγραμμα:

▪️ Α’ ΠΕΑ: max 1.095€
▪️ η πιστοποίηση του ανελκυστήρα: max 250€
▪️ η αμοιβή του Συμβούλου Έργου:max 350€
▪️ τυχών άδεια / μελέτη (όπου και αν κρίνεται απαραίτητο): max 940€

Το Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων ALEXIOU GROUP αναλαμβάνει τις εργασίες για τον ανελκυστήρα της πολυκατοικίας σας.

Δείτε μερικά δείγματα έργων εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Share