Ανελκυστήρες Φορτίων / Προσώπων - Αλεξίου Group | Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων

Οι ανελκυστήρες φορτίων/προσώπων βρίσκουν εφαρμογή σε βιομηχανίες, εργοστάσια, αποθήκες, νοσοκομεία, super market, κ.α. Χαρακτηρίζονται από υψηλή αντοχή και μέγιστη στιβαρότητα και ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου για ανύψωση φορτίων μέχρι και 15 τόνους.

Η επιλογή της εγκατάστασης υδραυλικού ή μηχανικού ανελκυστήρα, γίνεται αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε έργου.

Share