Υδραυλικός Ανελκυστήρας - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Υδραυλικοί Ανελκυστήρες KLEEMANN - Alexiou Group

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν την οικονομικότερη επιλογή για κτίρια έως επτά στάσεις ή που οι κυκλοφοριακές απαιτήσεις δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, σε εργοστάσια και σε βιομηχανίες. Για περισσότερες στάσεις, συνίσταται η εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου θερμοκρασίας του υδραυλικού υγρού. Επίσης έχουν τέτοια ευελιξία, που μπορεί να εγκατασταθούν σε κτήρια χωρίς μηχανοστάσιο, με τη χρήση ενός ειδικά διαμορφωμένου μεταλλικού ερμάριου.

Η αρχή λειτουργίας τους είναι η εξής: μία ηλεκτροκίνητη αντλία, μεταβιβάζει το υδραυλικό λάδι, μέσω ενός ελαστικού σωλήνα, σε μία ανυψωτική μονάδα (έμβολο) η οποία με τη σειρά της επενεργεί με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στον θάλαμο.

 

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουν οι υδραυλικοί ανελκυστήρες είναι ο πολύ απλός απεγκλωβισμός σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, σε σχέση με τους μηχανικούς.

Share