Σιδηροκατασκευή Φρεατίου και Υδραυλικός Ανελκυστήρας KLEEMANN σε Πολυκατοικία στο Κερατσίνι - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Σιδηροκατασκευή φρεατίου Alexiou Group

Υφιστάμενο κτίριο χωρίς φρεάτιο ανελκυστήρα στο οποίο έγινε πλήρης αναδιαμόρφωση του χώρου ώστε να μπορέσει να μπει ασανσέρ με καθαρές διαστάσεις θαλάμου Πλάτος x Βάθος: 1.100 x 1.400 mm.

Βάση των στατικών φορτίων του ανελκυστήρα και της αντοχής του ίδιου του κτιρίου, ο πολιτικός μηχανικός του έργου αποφάσισε να κατασκευαστεί το φρεάτιο του ανελκυστήρα στατικά αυτόνομο από το υπόλοιπο κτίριο.

Εσωτερικά του φρεατίου τοποθετήθηκε υδραυλικός ανελκυστήρας KLEEMANN με διαστάσεις θαλάμου Πλάτος x Βάθος: 1.100 x 1.400 mm.
Ο θάλαμος είναι της σειράς Classic Athena A310, η αυτόματη θύρα θαλάμου είναι τύπου BUS FD320 ενώ οι πόρτες ορόφων είναι ημιαυτόματες, της σειράς Classic C310 ανοίγματος 900 mm.

Share