Γιάννης Κοτσιανός - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group

“Ως υπεύθυνος των εγκαταστάσεων, διαπίστωσα και κατά την εγκατάσταση αλλά και στην τακτική συντήρηση, άριστη γνώση του αντικειμένου και σοβαρότητα στην εκτέλεση των εργασιών.”

Share