Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ, όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ, όσα χρειάζεται να γνωρίζετε

Οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, που έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, είναι απόλυτα αναγκαίοι στη σημερινή κοινωνία.

Οι ανελκυστήρες ΑΜΕΑ δημιουργούν ένα ισότιμο περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους ανθρώπους και συμβάλλουν αισθητά στην ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία. Η μετακίνηση στα κτίρια γίνεται πλέον με ευκολία, αυτονομία και αξιοπρέπεια.

Κατηγορίες αναπηρίας που λαμβάνονται υπόψη

Το πρότυπο ΕΝ81-70 με βάση το οποίο εγκαθίστανται οι ανελκυστήρες ΑΜΕΑ, αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες αναπηρίας.
Πιο αναλυτικά, θα δείτε τις κατηγορίες στον πίνακα που ακολουθεί:

Κατηγορίες αναπηρίας που λαμβάνονται υπόψη
Ανελκυστήρες ΑΜΕΑ, κατηγορίες αναπηρίας που λαμβάνονται υπόψη

Προϋποθέσεις ανελκυστήρων ΑΜΕΑ

Η εφαρμογή ανελκυστήρων προσβάσιμων στα άτομα με αναπηρία δεν αποτελεί μόνο ηθική επιταγή, αλλά και νομική υποχρέωση. Βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ένας ανελκυστήρας ΑΜΕΑ για να είναι νόμιμος με βάση το πρότυπο ΕΝ81-70, θα πρέπει να έχει ορισμένα χαρακτηριστικά. Παρακάτω αναλύονται οι σημαντικότερες προϋποθέσεις ανελκυστήρων ΑΜΕΑ.

Διαστάσεις θαλάμων

Οι διαστάσεις του θαλάμου υπολογίζονται μεταξύ των δομικών τοιχωμάτων του θαλάμου.

Στα τοιχώματα του θαλάμου δεν πρέπει να υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία κάτω από το ύψος των 800mm, τα οποία ενδέχεται να περιορίζουν την υποδοχή και τη στροφή των επιβατών, που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια ή των επιβατών με άλλα κινητικά προβλήματα.

Οι ελάχιστες διαστάσεις θαλάμου ενός ανελκυστήρα ΑΜΕΑ παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Προϋποθέσεις ανελκυστήρων ΑΜΕΑ

Είσοδοι – Ανοίγματα θυρών

Οι πόρτες αποβίβασης θα πρέπει να είναι αυτόματες οριζόντιες συρόμενες με ηλεκτρικό χειρισμό. Το πλάτος ανοίγματος της πόρτας καθορίζεται από τον τύπο θαλάμου.

Πρέπει λοιπόν να είναι τουλάχιστον:

  • 800 mm, για θάλαμο τύπου 1
  • 900 mm, θάλαμο τύπου 2, 3 και 4
  • 1.100 mm, για θάλαμο τύπου 5
  • Σε υφιστάμενα κτίρια, το καθαρό πλάτος ανοίγματος για θάλαμο τύπου 2, πρέπει να είναι τουλάχιστον 800 mm.

Σήματα θαλάμων – Συσκευές ελέγχου προορισμού

Στο πλευρικό τοίχωμα όπου βρίσκεται ο πίνακας χειρισμού του θαλάμου πρέπει να εγκατασταθεί μια χειρολαβή (κουπαστή), σε ύψος 900 mm από το δάπεδο.

Για τους τύπους θαλάμων 1, 2 και 3 πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε οι επιβάτες να μπορούν να παρατηρήσουν τα εμπόδια πίσω τους όταν κινούνται προς τα πίσω για να βγουν από το θάλαμο. Το δάπεδο θα πρέπει να είναι από αντιολισθητικό υλικό.

Ένα σήμα θέσης πρέπει να βρίσκεται μέσα ή πάνω από τον πίνακα χειρισμού του θαλάμου. Η κεντρική γραμμή του σήματος τοποθετείται μεταξύ 1600mm -1800mm από το τελικό επίπεδο του δαπέδου. Το ύψος των αριθμών δαπέδου πρέπει να είναι μεταξύ 30mm – 60mm.
Τα κομβία και τυχόν πληκτρολόγια ή οθόνες αφής, πρέπει να βρίσκονται στο κατάλληλο ύψος σε κάθε όροφο του ασανσέρ και στον θάλαμο. Απαραίτητο επίσης, είναι τα κομβία να φέρουν τη γραφή braille.
Πρόσθετες ενδείξεις μπορούν να τοποθετηθούν αλλού, π.χ. πάνω από τις πόρτας στους ορόφους. Ο θάλαμος θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με αναγγελία ορόφων σε μία τουλάχιστον από τις επίσημες τοπικές γλώσσες, ώστε να ανακοινώνει τη θέση του ασανσέρ.

Σύστημα κομβίου κινδύνου και επικοινωνίας

Το σύστημα κομβίου κινδύνου και επικοινωνίας πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ορατά και ηχητικά σήματα, ενσωματωμένα ή πάνω από τον πίνακα ελέγχου.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ανελκυστήρα, όπως για παράδειγμα αν υπάρξει κάποιος εγκλωβισμός, τότε πατώντας το παραπάνω κουμπί πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής:

α) ηχεί το κουδούνι κινδύνου.
β) το σύστημα επικοινωνίας κάνει αυτόματη κλήση σε κάποιο προκαθορισμένο τηλεφωνικό αριθμό ή κάποιο κεντρικό σύστημα επικοινωνίας.

Σήματα αποβίβασης

Τα φωτεινά σήματα σύμφωνα με το πρότυπο EN 81-20:2014, πρέπει να είναι βελάκια και να τοποθετούνται πάνω ή δίπλα στις πόρτες αποβίβασης.

Τα βελάκια σήμανσης πρέπει να τοποθετούνται μεταξύ 1.800 mm – 2.500 mm πάνω από το τελικό επίπεδο του δαπέδου με γωνία θέασης από την πλατφόρμα αποβίβασης, τουλάχιστον 140° στο οριζόντιο επίπεδο και 70° από το οριζόντιο στο κατακόρυφο επίπεδο, προς τα κάτω. Το ύψος των βελών πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.

Για μεμονωμένους ανελκυστήρες, τα βέλη ένδειξης μπορούν να τοποθετούνται στο εσωτερικό του θαλάμου σε ύψος πάνω από το τελικό επίπεδο του δαπέδου μεταξύ 1.600 mm – 2.000 mm και πρέπει να είναι σαφώς ορατά από το διάδρομο αποβίβασης όταν οι θύρες είναι ανοικτές.

Ένα ηχητικό σήμα πρέπει να συνοδεύει το άναμμα των βελών. Τα ηχητικά σήματα πρέπει να είναι ένας ήχος για το “πάνω” και δύο ήχοι για το “κάτω”.

Ένα ηχητικό σήμα στο διάζωμα πρέπει να υποδεικνύει πότε οι πόρτες αρχίζουν να ανοίγουν.

Στην Alexiou Group ακολουθούμε τους κανονισμούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τους ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ. Όποια και αν είναι η ανάγκη σας για τοποθέτηση ανελκυστήρα ΑΜΕΑ, επικοινωνήστε με την ομάδα μας για να λύσει κάθε απορία σας και να σας κατευθύνει στην ιδανική επιλογή.

Share