Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του ανελκυστήρα
Συντήρηση Ανελκυστήρα Alexiou Group

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση του ανελκυστήρα;

Πόσο ασφαλής αισθάνεστε όταν μετακινείστε με έναν ανελκυστήρα; Ο ανελκυστήρας είναι ένα μέσο μεταφοράς, το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο εφόσον δεν τηρούνται οι απαραίτητες από το νόμο προϋποθέσεις για τη συντήρησή του. Με γνώμονα την ασφάλεια του κοινού, είναι απαραίτητη η περιοδική συντήρηση του ανελκυστήρα, από εξειδικευμένο συνεργείο, όπως ορίζεται στις διατάξεις του ΦΕΚ 2604/Β’/22.12.2008.

Τι ακριβώς όμως κάνει αυτό το συνεργείο;

Συντήρηση Ανελκυστήρα
Το συνεργείο, είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια του κοινού και τη διατήρηση  του ανελκυστήρα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Αυτό γίνεται μέσα από συγκεκριμένες εργασίες, τις οποίες μπορούμε να χωρίσουμε σε 4 κατηγορίες:

  • Στον έλεγχο και τη ρύθμιση των ασφαλιστικών διατάξεων του ανελκυστήρα

Οι εργασίες δηλαδή που θα πρέπει να γίνουν ώστε να αποκλειστεί ο κίνδυνος σωματικής βλάβης για το κοινό. Οι ασφαλιστικές διατάξεις μπορεί να είναι είτε μηχανικές, είτε ηλεκτρικές είτε συνδυασμός των δύο.

  • Λίπανση και καθαρισμός όλων των κινητών μερών του ανελκυστήρα για την αύξηση της διάρκειας ζωής

Τα κινητά μέρη του ανελκυστήρα και τα σημεία που ασκούνται μηχανικές τριβές, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό “κύκλων λειτουργίας”, ο οποίος διαφέρει αναλόγως το εξάρτημα. Κρατώντας τα καθαρά και λιπαίνοντας τα, πετυχαίνουμε την αύξηση της διάρκειας ζωής τους και την καλύτερη δυνατή λειτουργία τους (π.χ. πιο αθόρυβη, χωρίς να παρουσιάζει βλάβη, κτλ).

  • Καθαριότητα στους χώρους ευθύνης

Η καθαριότητα του ανελκυστήρα είναι εξίσου σημαντική. Προφυλασσόμαστε από την πιθανότητα φωτιάς στον πυθμένα του φρεατίου και τον χώρο του μηχανοστασίου.

  • Έλεγχος λειτουργίας ενδεικτικών και σημάνσεων

Το συνεργείο οφείλει να τοποθετήσει κατάλληλες σημάνσεις, όπου αυτές χρειάζονται, (π.χ. στις θύρες του κάθε ανελκυστήρα, στην πόρτα του μηχανοστασίου, κλπ.). Οι σημάνσεις αυτές είναι απαραίτητες για την ενημέρωση του επιβατικού κοινού αλλά και για να επιστήσει την προσοχή στον τεχνίτη σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας.

Ένας ανελκυστήρας ο οποίος δεν συντηρείται ή είναι κακοσυντηρημένος, μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην μετακίνηση του κοινού η ακόμα και ατυχήματα. Η πρόληψη σε όλους τους τομείς, όπως έχει αποδειχθεί και στην πράξη, σώζει ζωές!

Share