Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα | Alexiou Group
Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα Alexiou Group

Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα

Συνέχεια μιλάμε για την αναγκαιότητα συστημάτων ασφαλείας στον ανελκυστήρα. Από τι κινδυνεύουμε όμως;

Οι κανονισμοί και τα μέτρα ασφαλείας, υπάρχουν για να προφυλάσσουν τους χρήστες και τους τεχνικούς που εργάζονται στους ανελκυστήρες. Η τροποποίησή τους γίνεται έπειτα από μελέτη και ανάλυση στατιστικών ατυχημάτων.

Εδώ θα μιλήσουμε για μερικά από τα μέτρα ασφαλείας προστασίας των τεχνικών. Όχι τα σημαντικότερα, καθότι είναι όλα σημαντικά, αλλά για μερικά από αυτά, ώστε να πάρουμε μια ιδέα.

  • Εργασία στον πυθμένα ή στην οροφή του θαλάμου

    Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα

Η εργασία στον πυθμένα ή στην οροφή του θαλάμου, μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα. Υπάρχει ο κίνδυνος εγκλωβισμού του τεχνικού προσωπικού στα σημεία αυτά καθώς και ο κίνδυνος σύνθλιψής τους.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλο βάθος πυθμένα και ύψος τελευταίου ορόφου, για να μπορούν οι τεχνικοί να παραμείνουν όρθιοι ή σκυφτοί στους χώρους αυτούς, χωρίς τον κίνδυνο να έρθουν σε επαφή με το κάτω μέρος του θαλάμου ή την οροφή του φρεατίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες ηλεκτρικές και μηχανικές διατάξεις ασφαλείας, ώστε να προφυλαχθούν οι τεχνικοί. Επίσης, πρέπει να είναι εγκατεστημένα κατάλληλα συστήματα με κομβία STOP έκτακτης ανάγκης καθώς και συστήματα συναγερμού, τόσο στον πυθμένα όσο και στην οροφή του θαλάμου.

  • Προστασία στο μηχανοστάσιο/τροχαλιοστάσιο

Το μηχανοστάσιο ενός ανελκυστήρα μπορεί να κρύβει κινδύνους. Μια τροχαλία με συρματόσχοινα ή ένας οδοντωτός τροχός με αλυσίδα, εάν δεν είναι σωστά προστατευμένα, μπορεί να μαγκώσουν κατά την περιστροφή τους κάποιο αντικείμενο ή ακόμα και κάποιο ανθρώπινο μέλος.

Πέρα από την ιδιαίτερη προσοχή του τεχνικού που δουλεύει πάνω στα σημεία αυτά, πρέπει να υπάρχουν και μέσα προστασίας (π.χ. προστατευτικές λαμαρίνες) τα οποία να εμποδίζουν την ακούσια επαφή ανθρώπου ή αντικειμένων με τα συστήματα αυτά.

  • Φωτισμός φρεατίου, μηχανοστασίου, τροχαλιοστασίου

    Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα

Το φρεάτιο, το μηχανοστάσιο και το τροχαλιοστάσιο, όντας οι περιοχές εργασίας των τεχνικών, μπορεί να μετατραπούν σε επικίνδυνες περιοχές αν δεν είναι σωστά φωτισμένες.

Οι χώροι αυτοί, θα πρέπει να φωτίζονται επαρκώς, με φωτισμό ο οποίος θα μπορεί να κλείνει όταν δεν είναι απαραίτητος.

  • Δυνατότητα κλειδώματος διακόπτη παροχής

Έχουν καταγραφεί ατυχήματα τεχνικών οι οποίοι έχουν κατεβάσει τον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα (για να εκτελέσουν κάποια εργασία) και κάποιος άλλος βλέποντας τον διακόπτη κατεβασμένο, να τον ανεβάσει και να τροφοδοτήσει εν αγνοία του τον ανελκυστήρα με ρεύμα, με συνέπεια τον τραυματισμό του τεχνικού.

Γι’ αυτό το λόγο, ο πίνακας διανομής στο χώρο του μηχανοστασίου πρέπει να είναι σύγχρονος με δυνατότητα κλειδώματος

  • Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Ασφάλεια τεχνικού στον ανελκυστήρα

Ο πίνακας ελέγχου αλλά και η καλωδίωση, ενδέχεται να μην παρέχουν την κατάλληλη ασφάλεια για την εργασία των τεχνικών. Εάν η εγκατάσταση είναι παλιά και ιδιαίτερα εάν είναι μη πιστοποιημένη, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Ο πίνακας, οι ηλεκτρικές συνδέσεις και η καλωδίωση θα πρέπει να είναι τελευταίας τεχνολογίας με πιστοποιημένα υλικά.

Η ασφάλεια ενός εργαζομένου στον χώρο εργασίας του, είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι παράγοντες όμως που την επηρεάζουν, είναι πολλοί. Από την κατάσταση του ανελκυστήρα (φρεατίου και μηχανοστασίου) μέχρι και τις ατομικές ευθύνες του καθενός. Γι’ αυτό και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι είναι ένα επάγγελμα που κρύβει πολλούς κινδύνους.

Share