Πιστοποίηση Ανελκυστήρων - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Όσα πρέπει να ξέρεις για την Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Όσα πρέπει να ξέρεις για την Πιστοποίηση Ανελκυστήρα

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων αποτελεί μία υποχρεωτική διαδικασία, ώστε να θεωρείται νόμιμος ο κάθε ανελκυστήρας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όλοι οι ανελκυστήρες προκειμένου να μπορούν να είναι σε λειτουργία, είναι απαραίτητο να διαθέτουν πιστοποίηση ανελκυστήρα και να υπόκεινται σε περιοδικούς ελέγχους για την ανανέωσή της.

Τι είναι αρχικός και περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρα;

Ο αρχικός έλεγχος των ανελκυστήρων απευθύνεται σε νέες εγκαταστάσεις και σκοπός του είναι να εξασφαλίσει ένα επίπεδο ασφάλειας, το οποίο ισχύει ενιαία στους ανελκυστήρες σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έπειτα από τους ελέγχους που γίνονται, οι επιθεωρητές συντάσσουν τα ευρήματά τους και εφόσον η εγκατάσταση πληροί τα κριτήρια προχωρούν στην έκδοση των πιστοποιητικών καταλληλότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο ανελκυστήρας κρίνεται κατάλληλος για να τεθεί σε λειτουργία.

Από την άλλη μεριά, ο περιοδικός έλεγχος αφορά εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, που βρίσκονται ήδη σε χρήση. Σε αυτή τη περίπτωση, οι έλεγχοι και οι δοκιμές έχουν ως σκοπό την πιστοποίηση της ασφαλούς λειτουργίας του ανελκυστήρα, τόσο για τους επιβάτες που τον χρησιμοποιούν, όσο και για το προσωπικό συντήρησης. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι ο περιοδικός έλεγχος δεν αντικαθιστά τη συντήρηση ανελκυστήρα.

Γιατί πρέπει να γίνεται;

Μέσα από τη διαδικασία πιστοποίησης στόχος είναι να εξασφαλιστεί ότι ο ανελκυστήρας είναι διαθέσιμος προς χρήση και πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, χωρίς να εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των χρηστών. Ταυτόχρονα, είναι σημαντική καθώς, ο ανελκυστήρας ελέγχεται για πιθανές λειτουργικές ή μηχανικές αποκλίσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η αποκατάστασή τους. H πιστοποίηση είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του ανελκυστήρα στα μητρώα του Δήμου όπως, επίσης, και για τη ρευματοδότησή του από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.

Τι ελέγχεται;

Ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων διενεργείται αποκλειστικά από Διαπιστευμένους / Κοινοποιημένους Φορείς Ελέγχου Ανελκυστήρων. Κατά τη διαδικασία ελέγχου και έκδοσης πιστοποίησης ο φορέας προβαίνει στη διενέργεια δοκιμών για την εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας των συστημάτων και δικλείδων ασφαλείας. Σημαντικός σε αυτό το σημείο, είναι και ο έλεγχος των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων ασφαλείας.

Στη διαδικασία πιστοποίησης ακόμα, ελέγχονται και διαστασιολογούνται οι χώροι του ανελκυστήρα (μηχανοστάσιο, φρεάτιο, θάλαμος), ώστε να είναι σύμφωνοι με τη νομοθεσία που διέπει την εγκατάσταση των ανελκυστήρων και την κατασκευή κτιρίων (Κτιριοδομικός Κανονισμός, Γ.Ο.Κ., κλπ). Επίσης, συγκεντρώνονται στοιχεία όπως ο αριθμός στάσεων, το ωφέλιμο φορτίο του ανελκυστήρα, τα serial number των εξαρτημάτων, κτλ, και καταγράφονται με σκοπό τη δημιουργία μιας “ταυτότητας” του ανελκυστήρα.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, είτε επιβεβαιώνεται η καλή κατάσταση του ανελκυστήρα, είτε είναι πιθανό να εντοπιστούν τυχόν ελλείψεις ή μη συμμορφώσεις, οι οποίες καταγράφονται, γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη/διαχειριστή και έπειτα πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Κάθε πότε πρέπει να γίνεται;

Το ΦΕΚ του 2008 αναφέρει σχετικά με την πιστοποίηση ανελκυστήρα και την περιοδικότητα των ελέγχων το εξής:

  • Για ανελκυστήρες μέχρι έξι (6) στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από έξι (6) στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια
  • Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξι στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια
  • Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξι στάσεις σε επαγγελματικά κτίρια και ξενοδοχεία έως 200 κλίνες κάθε 3 χρόνια
  • Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους και ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες κάθε 1 χρόνο

  Τι γίνεται αν παραλείψω την πιστοποίηση;

  Σε περίπτωση που δεν ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία, προβλέπεται πρόστιμο ύψους 1500€ για τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή για την μη έκδοση αρχικής πιστοποίησης και 1500 € για τη μη ανανέωσή της.

  Στην Alexiou Group είμαστε περήφανοι που από την έναρξη των πιστοποιήσεων, οι ανελκυστήρες που έχουμε αναλάβει την συντήρησή τους δεν έχουν αποτύχει σε κανένα έλεγχο. Ζητήστε δωρεάν προσφορά για την πιστοποίηση ανελκυστήρα του χώρου σας.

Share