Οδηγίες απεγκλωβισμού - Υδραυλικός ανελκυστήρας - Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Απεγκλωβισμός από υδραυλικό ανελκυστήρα  KLEEMANN – Alexiou Group

Οδηγίες απεγκλωβισμού – Υδραυλικός ανελκυστήρας

Πολλοί από εμάς έχουμε βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να εγκλωβιστούμε σε έναν ανελκυστήρα.
Από τη θέση αυτή μπορούμε να καλέσουμε σε βοήθεια και να περιμένουμε να μας απεγκλωβίσουν.

Πώς όμως πρέπει να αντιδράσουμε όταν καλούμαστε να προσφέρουμε τη βοήθειά μας σε κάποιον που έχει εγκλωβιστεί;

Παρακάτω ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός σχετικά με τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουμε.

Προσοχή!
• Ο απεγκλωβισμός πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα πρόσωπα!
• Ο κάθε ανελκυστήρας ενδέχεται να έχει ιδιαιτερότητες!
• Όλες οι παρακάτω ενέργειες πρέπει να γίνονται σε συνεννόηση με τον εγκλωβισμένο!

Αρχικά εντοπίζουμε τη θέση του θαλάμου και επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο προσπαθώντας να τον ηρεμήσουμε και τον ενημερώνουμε ότι θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία του απεγκλωβισμού.

Πηγαίνουμε στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα. Εντοπίζουμε τον ηλεκτρολογικό πίνακα και κλείνουμε τον γενικό τριφασικό διακόπτη κίνησης του ανελκυστήρα. Δεν κλείνουμε τον μονοφασικό διακόπτη, καθώς πρόκειται για τον φωτισμό μέσα στον θάλαμο.

Ηλεκτρολογικός πίνακας ανελκυστήρων Αλεξίου Group

Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο δοχείο του ανελκυστήρα και εντοπίζουμε το μπλοκ των βαλβίδων. Πάνω στο μπλοκ βλέπουμε μια κόκκινη βαλβίδα. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε τη βαλβίδα με το χέρι αριστερόστροφα. Όσο την κρατάμε γυρισμένη ο θάλαμος κινείται προς τα κάτω.

Βαλβίδες υδραυλικών ανελκυστήρων Αλεξίου Group

Όταν ο θάλαμος φτάσει στην πλησιέστερη πόρτα (αυτό φαίνεται από την ενδεικτική λυχνία πάνω στον κεντρικό πίνακα αυτοματισμού του ανελκυστήρα, η οποία ανάβει όταν ο θάλαμος είναι στον όροφο), αφήνουμε τη βαλβίδα και η καθοδική κίνηση σταματά. Ο εγκλωβισμένος μπορεί να ανοίξει την πόρτα και να βγει από τον θάλαμο.

 

Ηλεκτρολογικός πίνακας ανελκυστήρων Αλεξίου Group

Αφήνουμε τον γενικό διακόπτη κίνησης κατεβασμένο, ελέγχουμε ότι οι πόρτες ορόφων του ανελκυστήρα είναι ασφαλισμένες (εκτός φυσικά από την πόρτα από την οποία εξήλθε ο εγκλωβισμένος) και ειδοποιούμε τον υπεύθυνο συντηρητή.

Ζητήστε από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα σας να πραγματοποιήσει σεμινάριο με θέμα τον εγκλωβισμό στον ανελκυστήρα και να σας αναλύσει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Share