Φρεάτιο ανελκυστήρα- Εγκατάσταση ασανσέρ, Kleemann ασανσέρ - Alexiou Group
Δεν έχω φρεάτιο ανελκυστήρα, τι μπορώ να κάνω;

Δεν έχω φρεάτιο ανελκυστήρα, τι μπορώ να κάνω;

Είναι γεγονός πως πολλά κτίρια, στην πλειονότητά τους παλαιότερης κατασκευής, δεν έχουν εγκατεστημένο κάποιον ανελκυστήρα.

Κάποια από αυτά έχουν την υποδομή ενός φρεατίου – στην περίπτωση αυτή η εγκατάσταση ενός ασανσέρ είναι εύκολη υπόθεση, καθώς δεν χρειάζεται να παρέμβουμε στο κτίριο.

Τι γίνεται όμως με τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει φρεάτιο ανελκυστήρα στο κτίριο; Υπάρχει κάποια λύση ώστε να είναι εφικτή η μετακίνηση μεταξύ των ορόφων σε ένα κτίριο;

Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι “Ναι”.

Η εγκατάσταση ενός ανυψωτικού μηχανισμού είναι στην πλειονότητα των περιπτώσεων εφικτή, κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις.

(Δείτε στην παραπομπή περισσότερες πληροφορίες για την εγκατάσταση ανελκυστήρα.)

Υπάρχουν κατά κύριο λόγο τρία διαφορετικά συστήματα τα οποία δύναται να εγκατασταθούν στο εκάστοτε έργο:

Φρεάτιο και Ασανσέρ

1. Φρεάτιο και Ασανσέρ

Η κατασκευή φρεατίου από κατάλληλα υλικά (π.χ. σιδηροκατασκευή φρεατίου, αλουμινοκατασκευή φρεατίου, φρεάτιο από μπετό, κ.τ.λ.) μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει ο ανελκυστήρας, είναι μία λύση η οποία βρίσκει εφαρμογή τόσο εξωτερικά του κτιρίου (εφόσον έχουμε επαρκή διαθέσιμο ελεύθερο χώρο – π.χ. πίσω αυλή), όσο και εσωτερικά αυτού (π.χ. κόψιμο πλακών εσωτερικά του κτιρίου, κ.τ.λ.).

Όσον αφορά την αδειοδότηση ενός τέτοιου έργου από την πολεοδομία, αρμόδιος είναι ένας αρχιτέκτονας μηχανικός ή ένας πολιτικός μηχανικός, ο οποίος σε συνεννόηση με την τεχνική εταιρεία που θα αναλάβει την εγκατάσταση του ανελκυστήρα, θα μπορέσει να εκπονήσει σχετική μελέτη βάση της οποίας θα προσδιοριστούν διάφορα στοιχεία, όπως η θέση του φρεατίου, το μέγεθός του, η στατικότητά του σε σχέση με το κτίριο, κ.τ.λ.

Ένα τέτοιο έργο συνήθως χρειάζεται περίπου τρεις μήνες ώστε να ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ κοστολογικά αναμένεται να ξεπεράσει τις 20.000€.

Αναβατόριο

2. Αναβατόριο

Ένα αναβατόριο διαφέρει σε σχέση με το ασανσέρ καθώς δεν είναι πάντα υποχρεωτική η απαίτηση φρεατίου. Μπορεί να τοποθετηθεί τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του κτιρίου, εφόσον υπάρχει πάντα ο διαθέσιμος χώρος.

Σημαντικά τεχνικά πλεονεκτήματα συγκριτικά με την κατασκευή φρεατίου και ασανσέρ, είναι ότι οι χωροταξικές απαιτήσεις που χρειάζεται ο μηχανισμος είναι σαφώς μικρότερες, ενώ συνήθως απαιτούνται λιγότερες οικοδομικές εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο.

Τα κύρια μειονεκτήματά του σε σχέση με ένα ασανσέρ είναι η μικρότερη ταχύτητα κίνησης (περίπου το 1/5 της ταχύτητας ενός συμβατικού ανελκυστήρα) και η απαίτηση των κομβίων συνεχούς πίεσης (δηλαδή το αναβατόριο κινείται όσο κρατάμε πατημένο το κομβίο του ορόφου που θέλουμε να πάμε).

Η παρουσία αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού είναι και εδώ απαραίτητη, ώστε να αδειοδοτηθεί το εκάστοτε έργο.

Η εκπόνηση ενός τέτοιου έργου διαρκεί συνήθως δύο μήνες, ενώ κοστολογικά ξεκινά από τις 6.000€.

Ανελκυστήρας Σκάλας

3. Ανελκυστήρας Σκάλας

Τα μοντέλα ανελκυστήρων σκάλας μπορεί να είναι εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Βγαίνουν σε δύο εκδόσεις: με κάθισμα ή με πλατφόρμα για αμαξίδιο.

Οι ανελκυστήρες σκάλας μπορούν να δώσουν λύσεις μετακίνησης σε κτίρια όπου η κατασκευή φρεατίου με ανελκυστήρα και αναβατορίου, δεν μπορούν να εφαρμοστούν.

Για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου χρειάζονται συνήθως δύο μήνες ενώ το κόστος τους ποικίλει με σημαντικές διαφοροποιήσεις, αναλόγως το είδος της σκάλας και τον αριθμό των ορόφων, ξεκινώντας από τις 4.500€.

Τα παραπάνω χρονοδιαγράμματα και κόστη είναι ενδεικτικά. Κάθε έργο είναι μοναδικό και έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην εκπόνησή του.

Δείτε όλες τις υπηρεσίες ανελκυστήρα που προσφέρουμε.

Share