Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, σχεδιασμός & δόμηση
Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, σχεδιασμός & κανόνες δόμησης

Μηχανοστάσιο ανελκυστήρα, σχεδιασμός & κανόνες δόμησης

Ο ανελκυστήρας είναι ένας ανυψωτικός μηχανισμός αρκετά σύνθετος, που αποτελείται από πολλά επιμέρους στοιχεία. Η πλειονότητα αυτών των στοιχείων, τοποθετούνται μέσα στο φρεάτιο. Υπάρχουν ωστόσο, και κάποιοι μηχανισμοί (κινητήριος μηχανισμός, κεντρικός πίνακας αυτοματισμού, περιοριστής ταχύτητας – για τους μηχανικούς ανελκυστήρες), οι οποίοι χρειάζονται ξεχωριστό χώρο για να τοποθετηθούν, το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα.

Θέσεις για το μηχανοστάσιο ανελκυστήρα

Το μηχανοστάσιο βρίσκεται στο κτίριο συνήθως σε μία από τις δύο παρακάτω θέσεις:

  1.  Στην τελευταία κάτω στάση του κτιρίου, πλησίον του φρεατίου – συναντάται για τους υδραυλικούς ανελκυστήρες.
  2. Ένα επίπεδο πάνω από την τελευταία άνω στάση, που θα κάνει ο ανελκυστήρας – συναντάται για τους μηχανικούς ανελκυστήρες.

Φυσικά υπάρχουν και εξαιρέσεις, σύμφωνα πάντα με τις ιδιαιτερότητες του εκάστοτε κτιρίου.

Διαστάσεις μηχανοστασίου ανελκυστήρα

Διαστάσεις μηχανοστασίου ανελκυστήρα

Το μέγεθός του μηχανοστασίου πρέπει να είναι επαρκές, ώστε να χωράει τους μηχανισμούς του ασανσέρ και να διευκολύνεται η κίνηση και η εργασία των τεχνικών. Οι διαστάσεις ενός τυπικού μηχανοστασίου είναι περίπου 2.000 x 2.000 mm.

Μπροστά από κάθε μηχανισμό είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός χώρος, ώστε να μπορούν να ελέγχονται, να συντηρούνται και να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής τους, όποτε αυτό χρειάζεται.

Δόμηση μηχανοστασίου ανελκυστήρα

Μέσα στο μηχανοστάσιο απαγορεύεται να υπάρχει οτιδήποτε δεν έχει σχέση με τον ανελκυστήρα, όπως άλλοι μηχανισμοί (π.χ. καυστήρας, λέβητας, κτλ) ή αντικείμενα των ενοίκων του κτιρίου, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς (από κάποιον σπινθήρα που μπορεί να δημιουργηθεί) ή ζημιάς (π.χ. να πέσει ένα αντικείμενο μετά από σεισμό στην τροχαλία της μηχανής και να τη μαγκώσει).
Εκτός από τα μηχανήματα του ανελκυστήρα επιτρέπονται μόνο ο ηλεκτρολογικός πίνακας παροχής ρεύματος και ένας πυροσβεστήρας.

Aπαγορεύεται η πρόσβαση σε αναρμόδιους στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα

Στην πόρτα του μηχανοστασίου πρέπει να υπάρχει σχετική πινακίδα που να αναφέρει τη χρήση του χώρου και να προειδοποιεί ότι απαγορεύεται η πρόσβαση σε αναρμόδιους.

Τέλος, στο μηχανοστάσιο θα βρούμε οδηγίες για τον χειροκίνητο απεγκλωβισμό και ένα ειδικό κλειδί το οποίο ανοίγει τις εξωτερικές θύρες ορόφων.

Προσοχή: Ο απεγκλωβισμός επιτρέπεται να γίνει μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένα άτομα!

Share