Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο
Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο

Ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο

Πολλά κτίρια διαθέτουν την υποδομή ενός φρεατίου, που μπορεί να τοποθετηθεί ένας ανελκυστήρας, αλλά δεν έχουν μηχανοστάσιο. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε μηχανοστάσιο αλλά έχει γίνει αναδιαμόρφωση του χώρου και έτσι έχει καλυφθεί για άλλη χρήση. Τι γίνεται, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση; Μπορεί να τοποθετηθεί ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο;

Υπάρχουν διάφορες λύσεις, οι οποίες μπορούν να μας εξυπηρετήσουν. Παρακάτω παρουσιάζονται όλες, ανάλογα με το είδος του ανελκυστήρα.

Μηχανικός Ανελκυστήρας

Ένας μηχανικός ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) προϋποθέτει την τοποθέτηση του κινητήριου μηχανισμού (μηχανή) μέσα στο φρεάτιο, στην άνω απόληξή του. Όσον αφορά τον πίνακα αυτοματισμού, υπάρχουν δύο λύσεις:

▪️ Να τοποθετηθεί και αυτός στο άνω μέρος του φρεατίου, ενώ ταυτόχρονα ο ένας από τους δύο κάθετους ορθοστάτες του κασώματος της εξωτερικής θύρας του τελευταίου άνω ορόφου, να φιλοξενεί εσωτερικά του τα χειριστήρια ελέγχου του πίνακα.

Τυπικές διαστάσεις ορθοστάτη: Πλάτος x Βάθος x Ύψος: 120 x 60 x 2.210 mm

▪️ Να τοποθετηθεί πλησίον του κασώματος της εξωτερικής θύρας του τελευταίου άνω ορόφου ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο πίνακας αυτοματισμού του ανελκυστήρα και τα χειριστήρια ελέγχου.

Τυπικές διαστάσεις ερμαρίου: Πλάτος x Βάθος x Ύψος: 460 x 300 x 2.210 mm

Μηχανικός Ανελκυστήρας

Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Στην περίπτωση του υδραυλικού ανελκυστήρα έχουμε και εδώ δύο λύσεις, όσον αφορά την περίπτωση χωρίς μηχανοστάσιο:

▪️ Να τοποθετηθεί ο κινητήριος μηχανισμός στην κάτω απόληξη του φρεατίου, μέσα στον πυθμένα δηλαδή, ενώ πλησίον του κασώματος της εξωτερικής θύρας του τελευταίου κάτω ορόφου, τοποθετείται ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο, μέσα στο οποίο βρίσκεται ο πίνακας αυτοματισμού του ανελκυστήρα και τα χειριστήρια ελέγχου.

Τυπικές διαστάσεις ερμαρίου: Πλάτος x Βάθος x Ύψος: 460 x 300 x 2.210 mm

▪️ Μπορούμε να τοποθετήσουμε τον κινητήριο μηχανισμό και τον πίνακα αυτοματισμού με τα χειριστήριά του, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μεταλλικό ερμάριο, το οποίο συστήνεται να τοποθετηθεί πλησίον του φρεατίου του ανελκυστήρα. Η περίπτωση αυτή είναι και η πιο διαδεδομένη.

Τυπικές διαστάσεις ερμαρίου: Πλάτος x Βάθος x Ύψος: 1.000 x 500 x 1.800 mm

Υδραυλικός Ανελκυστήρας

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις απαιτείται ελεύθερη πρόσβαση και επαρκής χώρος μπροστά από τα ερμάρια, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης και επισκευής, όποτε χρειάζεται.

Τέλος, αρκετά είναι τα νέα κτίρια, τα οποία σχεδιάζονται εξ’ αρχής με προδιαγραφές για ένα ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο. Αυτό γίνεται για εξοικονόμηση χώρου, αποτελώντας πλέον τον κανόνα στις μελέτες των μηχανικών για τα νέα κτίρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι συνθήκες είναι ιδανικές, εφόσον έχει γίνει κατάλληλη μελέτη, καθώς μπορεί να γίνει πρόβλεψη από τα σχέδια για τη θέση του ερμαρίου, την είσοδο έκτακτης ανάγκης στο φρεάτιο κ.α.

Share